Chém nhau vì “đi bộ đội về 3 tuần mà người yêu có thai 8 tuần”

Gia đình người yêu bắt cưới chạy thai, Hiếu đưa đi khám thì thai đã 8 tuần trong khi Hiếu mới đi bộ đội về 3 tuần, từ đó giữa Hiếu và tình địch là Đ.T.Đ (28 tuổi) mâu thuẫn dẫn đến chém nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *