Phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1990 là giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân

Ngành Kinh tế có đông ứng viên được công nhận chức danh GS và PGS nhất với 92 người. TS Lê Thanh Hà – giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong 2 tân Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023.

Theo bản đăng ký xét chức danh Phó giáo sư năm 2023, ứng viên Lê Thanh Hà cho biết (sinh năm 1990, quê quán Hải Dương) tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2011, ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học; được cấp bằng thạc sĩ năm 2015 ngành Chính sách công, chuyên ngành Chính sách công tại Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản, Nhật Bản; được cấp bằng tiến sĩ năm 2018 ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Phân tích chính sách tại Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản, Nhật Bản.

Quá trình công tác của tân Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023 Lê Thanh Hà như sau:

Từ tháng 9/2011 đến 8/2013, là giảng viên bộ môn Kinh tế vi mô, Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân; từ tháng 9/2013 đến 9/2015, học chương trình thạc sĩ Chính sách công tại Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản, Nhật Bản; từ tháng 10/2015 đến 9/2018, học chương trình thạc sĩ Chính sách công tại Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản, Nhật Bản.

Tân Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam Lê Thanh Hà.

Sau đó, Phó giáo sư Lê Thanh Hà tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh tế vi mô, Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân đến nay, tập trung vào 4 hướng nghiên cứu chính:

Hướng nghiên cứu 1: Kinh tế học về các vấn đề năng lượng và môi trường

Hướng tới nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề an ninh năng lượng ở mức độ quốc gia và toàn cầu; các ảnh hưởng hoạt động đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh tới sự bền vững của môi trường toàn cầu; tập trung phân tích các điều kiện và các yếu tố góp phần thúc đẩy vấn đề an ninh năng lượng và bền vững môi trường tại Việt Nam.

Hướng nghiên cứu 2: Kinh tế quốc tế và thương mại quốc tế

Tập trung vào một số nội dung chủ yếu như sau: Thứ nhất, các nghiên cứu thuộc nhánh này sẽ xoay quanh việc đánh giá tác động của xung đột và trừng phạt quốc tế khi một quốc gia áp đặt lên một quốc gia khác. Các lệnh trừng phạt này không chỉ gây ra ảnh hưởng tới các quốc gia liên quan mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các quốc gia xung quanh và gây ra hậu quả nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu.

Thứ hai, đối với lĩnh vực thương mại quốc tế, thầy Hà nghiên cứu quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do với vai trò là rào cản thương mại, mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa tỷ giá và cán cân thương mại.

Thứ ba, đối với chuỗi giá trị toàn cầu, tập trung nhận diện và phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hướng nghiên cứu 3: Tính toán mức độ chuyển đổi số và đánh giá tác động mà chuyển đổi số gây ra

Theo vị giảng viên, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 và những hậu quả mà nền kinh tế toàn cầu đang gặp phải đã giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhanh chóng hơn và trở thành một công cụ giúp các quốc gia ứng phó và phòng ngừa với những hậu quả mà đại dịch gây ra, đặc biệt khi các quốc gia buộc phải thực thi chính sách đóng cửa và chính sách hạn chế.

Hướng nghiên cứu này hướng tới việc xây dựng một khái niệm chính thống về chuyển đổi số nhằm đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các quốc gia, với mong muốn xây dựng một chỉ số tốt nhất và phù hợp nhất cho nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, đánh giá tác động của việc số hóa nền kinh tế tới các khía cạnh khác nhau như vấn đề an ninh năng lượng, vấn đề môi trường bền vững của Việt Nam.

Ở quy mô quốc tế, các nghiên cứu về chủ đề này nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng đa chiều của chuyển đổi số (đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp và khu vực công) tới vấn đề liên quan tới chính trị và thể chế, môi trường, thương mại và tài chính quốc tế.

Hướng nghiên cứu 4: Nghiên cứu về hệ thống tài chính tiền tệ và các chính sách vĩ mô (bao gồm chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa)

Mục tiêu quan trọng nhất của hướng nghiên cứu này là đánh giá các hậu quả của việc không nhất quán trong quá trình thực hiện chính sách, các vấn đề rủi ro và bất ổn chính sách, những sai lầm trong việc đưa ra chính sách điều hành của cơ quan quản lý và những hậu quả liên quan. Từ đó, đưa ra những khuyến để khắc phục các hậu quả liên quan tới sai sót và rủi ro chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tài khóa và tiền tệ.

Tân Phó giáo sư Lê Thanh Hà đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, công bố 65 bài báo khoa học trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 5 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín…

Đồng thời, vị giảng viên trẻ cho biết đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, trong đó, là chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước (đề tài Nafosted) và 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và tương đương. Ngoài ra, giảng viên Lê Thanh Hà cũng là thành viên tham gia 1 đề tài Nafosted cấp nhà nước.

Xét về khen thưởng, Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2023 Lê Thanh Hà cho biết đã đạt được học bổng thạc sĩ năm 2013-2015 và tiến sĩ năm 2015-2018 của Chính phủ Nhật Bản (MEXT); là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020, năm học 2020-2021, năm học 2021-2022; nhận Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2020-2021; năm học 2021-2022.

Nguồn: https://danviet.vn/pho-giao-su-tre-nhat-sinh-nam-1990-la-giang-vien-dh-kinh-te-quoc-dan-20231116150103228.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *