Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

Quy chế người học vừa được Trường ĐH Hoa Sen ban hành đầu tháng 11/202 có tất cả 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật.

4 mức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học. Tùy vào hành vi, mức độ, số lần vi phạm, sinh viên sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến bị buộc thôi học và giao cơ quan chức năng xử lý.

(Ảnh: chụp từ quy định)

Đặc biệt, sinh viên hoạt động mại dâm sẽ có các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học. Trong đó, hoạt động mại dâm lần 1 bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ học có thời hạn và lần 4, sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Cũng theo quy định này, nếu nghiêm trọng sẽ giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đối với hoạt động chứa chấp môi giới mại dâm, chỉ 1 lần vi phạm sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Ngoài ra, quy chế cũng quy định các nội dung khác như: Học hộ, điểm danh hộ hoặc nhờ người khác điểm danh hộ; Đánh bạc dưới mọi hình thức; Uống rượu bia, say rượu bia khi đến lớp; Tàng trữ, lưu trữ văn hoá phẩm đồi truʏ̣ hoặc tham gia hoạt động mê tín dị đoan… sẽ có 4 mức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học, theo 4 lần vi phạm.

Trường hợp sinh viên thi hộ hoặc làm bài thi hộ cho người khác lần 1 bị đình chỉ học có thời hạn, lần 2 sẽ bị buộc thôi học.Hình thức buôn bán vận chuyển ma tuý nếu sinh viên vi phạm 1 lần sẽ bị buộc thôi học.

Trong khi đó, theo quy chế người học được Trường ĐH Hoa Sen ban hành năm 2022 không có quy định này.

Đại diện Trường ĐH Hoa Sen cho biết: “Khi xây dựng và soạn thảo quy chế người học, chúng tôi căn cứ trên thông tư của Bộ GD-ĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy cũng như tham khảo các trường đại học khác.

Trong quá trình triển khai, áp dụng xử lý, sẽ căn cứ trên quy chế và từng trường hợp cụ thể sẽ có những xử lý khác nhau. Trường ĐH Hoa Sen hoàn toàn không ủng hộ, và sẽ xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục”.

Sinh viên đòi đuổi giảng viên: ‘Hành vi không thể xuất hiện ở giảng đường’

Sự việc một nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen tát bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vấn đề làm thế nào nâng cao văn hóa ứng xử tại học đường cũng được đặt ra sau tình huống này.

Nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp: ‘Khi em nói, cô nên cúi mặt xuống’

Nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học. Trong buổi làm việc với nhà trường, sinh viên này còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.

Nữ sinh viên bị buộc thôi học vì đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp

Một sinh viên Trường ĐH Hoa Sen bị buộc thôi học sau khi có hành vi đánh bạn và đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-2223144.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *