Chính phủ đề xuất trích một phần tiền xử phạt vi phạm giao thông cho CSGT

Đây là nội dung có trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 này.

Trong báo cáo này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Chính phủ đề xuất bổ sung quy định liên quan đến việc Bộ Công an được trích một phần khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Khoản này sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

CSGT xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hàng năm, Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện việc bố trí ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ quy định về nội dung này.

Do đó, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, tham khảo quy định tương tự tại khoản 3 Điều 112 Luật Thanh tra năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật.

Theo đó, khoản 1 Điều 5 dự thảo luật có quy định nội dung về “Trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát giao thông”.

Phương án ban đầu cho nội dung này được đưa ra là “Lực lượng CSGT được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước”, song khi đưa dự thảo Luật ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách hồi cuối tháng 3, Chính phủ đã bỏ đề xuất này.

Cho đến nay, sau khi tiếp thu các ý kiến, Chính phủ tiếp tục đưa vào đề xuất trích tiền xử phạt vi phạm giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đầu tư hiện đại hóa lực lượng CSGT, song lần này, tỷ lệ khoản trích lại không được quy định cụ thể mà chỉ quy định “trích một phần”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/chinh-phu-de-xuat-trich-mot-phan-tien-xu-phat-vi-pham-giao-thong-cho-csgt-20240521222814234.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *