Dự kiến cho phép các trường tự chọn sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông. Trong đó, hội đồng lựa chọn sách của các trường do hiệu trưởng thành lập. Mỗi trường là một hội đồng.

Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (gọi chung là tổ chuyên môn), đại diện giáo viên, đại diện ban cha mẹ học sinh.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu là 5 người.

Dự kiến cho phép các trường tự chọn sách giáo khoa. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Nhiệm vụ của hội đồng là tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên; danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn. Từ đó, tổng hợp, đề xuất với người đứng đầu trường danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu.

Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của hội đồng. Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở.

Căn cứ vào kết quả của các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương.

UBND cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước 30/4 hàng năm.

Trong quá trình sử dụng, nếu có kiến nghị của giáo viên, học sinh và phụ huynh, các trường đề xuất Phòng hoặc Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý cho dự thảo này đến ngày 20/12. Nếu thông tư này được thông qua, việc thành lập hội đồng chọn sách quay lại tương tự như đầu năm 2020 – năm đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào sử dụng.

Trong 3 năm học qua 2021, 2022, 2023, hội đồng chọn sách do UBND tỉnh thành lập và mỗi môn ở một cấp học là một hội đồng, các trường chỉ được đóng góp ý kiến. Tuy nhiên việc chọn sách thời gian qua vấp phải nhiều sự phản đổi của giáo viên, chuyên gia.

Trong kỳ họp 5 Quốc hội khoá XV, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, “có tình trạng thiếu minh bạch, khách quan, thiếu tôn trọng ý kiến của giáo viên, nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc chọn sách giáo khoa”. Bà đã đề xuất giao cho các nhà trường, giáo viên quyền lựa chọn sách, thay vì UBND cấp tỉnh.

Hà Cường

Nguồn: https://vtc.vn/du-kien-cho-phep-cac-truong-tu-chon-sach-giao-khoa-ar828780.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *